جانستان افغانستان

طالبان کابل را هم فتح کرد . این مهمترین خبر بین المللی بود که در بیخ گوش ما و در کشور همسایه افغانستان اتفاق افتاد.

از قرار معلوم مصایب این ملت مظلوم و درد کشیده پایانی ندارد. بیش از 40 سال است که شبح جنگ و اشغال و ویرانی و برادرکشی بر سر مردم افغانستان سایه افکنده و خیال کنار رفتن هم ندارد.

در این روزها اکثر کارشناسان به دنبال یافتن دلیل شکست ارتش افغانستان که طی 20 سال گذشته توسط آمریکا و ناتو مسلح شده و آموزش دیده هستند غافل از اینکه آموزه های غربی و آمریکایی در جای دیگری شکست خورده و نمود آن در ارتش از هم پاشیده افغانستان آشکار شده است.

در واقع قبل از شکست ارتش افغانستان این فرهنگ وارداتی و ظاهری غربی بود که علی رغم 20 سال تلاش آمریکایی ها برای نفوذ فرهنگی و عقیدتی در بین مردم شکست را پذیرا شد و عدم مقاومت مردمی در برابر پیش روی آسان طالبان که بیشتر راهپیمایی بود تا هجوم گسترده نظامی نتیجه این محاسبات اشتباه دولت و هم پیمانان غربی آنها به شمار می رود.

در این دو دهه در افغانستان به جای اینکه علم و تکنولوژی و صنعت و تولیدات فاخر فرهنگی و هنری و حتی مقوله های سیاسی مثبتی مانند دموکراسی و آزادی ، شفافیت ، عدم فساد گسترده اداری و حکومتی و … توسط غربی ها برای مردم این کشور به ارمغان آورده شود ، فقط بخش رویه ای و ظاهری فرهنگ غربی نصیب این مردم نجیب و صبور گردید.

به هر حال اینک باز هم سرنوشت نامعلومی برای مردم عزیز افغانستان در حال رقم خوردن است ، سرنوشتی که در دستان طالبان است.

سخن ما با این گروه این است که از گذشته خود و سرنوشت گروههایی مانند داعش درس عبرت بگیرند و حال که بر مقدرات مردمی با اصل و ریشه و فرهنگ کهن تسلط یافته اند در خور شان آنان با ایشان برخورد نمایند.

هرگونه افراط گرایی ، آزارو تضییع حقوق زنان و اقلیت ها قومی و مذهبی ، تخریب آثار و بناهای تاریخی و اقداماتی از این دست نه تنها سودی برایشان نداشته بلکه باعث واکنش منفی مردم و مجامع جهانی می شود.

پس جان شما و جان و مال و ناموس این مردم نجیب و دوست داشتنی که پناهی جز خدا ندارند .

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود