درخواست بازنشستگان صنعت نفت از وزیر دولت سیزدهم

جمعی از بازنشستگان صنعت نفت با ارسال نامه ای به وزیر نفت دولت سیزدهم خواستار تعیین تکلیف در وضعیت صندوق

بازنشستگی صنعت نفت شدند.

در نامه بازنشستگان صنعت نفت خطاب به اوجی آمده است:

به دلیل بی کفایتی وزیر نفت دولت تدبیر و امید متاسفانه صندوق بازنشستگی صنعت نفت از وضعیت مناسبی برخوردار نمی باشد،

عدم پرداخت وام‌های مسکن، اخذ خسارات ۸۰۲۶ میلیارد کسری سال ۹۸، ۱۷۷۰۰۰میلیارد وام‌های پرداختی که هنوز وضعیت شان

مشخص نیست از مواردی است که همچنان بدون بررسی باقی مانده است.

از شما برادر بزرگوار در خواست داریم به مانند آیت الله رئیسی رئیس جمهور مردمی دولت سیزدهم قاطعانه عمل نمایید و دستور

فرمایید به وضعیت صندوق بازنشستگی صنعت نفت رسیدگی شود.

بازنشستگان صنعت نفت خواهان دریافت مطالبات معوق و به حق خود از محل دریافت خسارات وارده به صندوق بازنشستگی

هستند و از شما برادر مومن و انقلابی درخواست دارند به موازات شفاف سازی در صندوق بازنشستگی، دستور مقتضی جهت پرداخت

مطالبات بازنشستگان صادر فرمایید.

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود