از نحوه تقلب‌یابی تا دفترچه‌های متفاوت
تمام تغییرات کنکور ۱۴۰۱

کنکور سراسری سال ۱۴۰۱ در تیرماه ۱۴۰۱ برگزار می شود و بیش از یک میلیون و ۴۶۰ هزار نفر در انتظار جدیدترین تغییرات در دفترچه‌ها و پاسخنامه‌ها هستند تا در آرامش و امنیت آزمون خود را برگزار کنند.

آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ در روزهای چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱، پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱، جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱ و شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱ برگزار می‌شود. مهلت ثبت نام برای کنکور سراسری سال ۱۴۰۱ از ۱۰ بهمن آغاز شد و پس از یک بار تمدید ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ به پایان رسید. در فرصت مجدد نیز داوطلبان از اول تا چهارم اسفندماه ۱۴۰۰ می‌توانند در آزمون ثبت نام کنند.

با ثبت نام یک میلیون و ۴۱۶ هزار نفر در کنکور ۱۴۰۱ آمار ثبت نام در کنکور سال ۱۴۰۱ نسبت به کنکور ۱۴۰۰ به میزان ۴ درصد افزایش یافته است و این آمار بعد از فرصت مجددی که اعلام شده بازهم بیشتر خواهد شد.

اما کنکور سراسری ۱۴۰۱ پس از تغییرات مدیریتی در سطح سازمان سنجش آموزش کشور با سبک و سیاق جدیدی برگزار خواهد شد. از تغییر شکل پاسخنامه‌ها و تعدد دفترچه‌ها گرفته تا تغییر تاثیر سوابق تحصیلی یا معدل در سرنوشت کنکوری‌ها مجموعه‌ای از تغییرات کنکور سال ۱۴۰۱ با کنکورهای پیش از این است.

کنکور ۱۴۰۱ بر مبنای دروس نظام آموزشی ۶-۳-۳ برگزار می‌شود

بر اساس مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ و آزمون‌های پس از آن، فقط بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳ برگزار می‌شوند و ضرایب دروس تخصصی نیز بر همین اساس اعلام شد.

برای همه متقاضیان نظام سالی واحدی، ترمی واحدی، نظام قدیم و یا نظام جدید ۶-۳-۳ منحصراً یک نوع دفترچه سوال و بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳ در نظر گرفته شده است.

مواد آزمون عمومی: سوالات دروس عمومی در سطح اطلاعات علمی کتاب‌های مربوط نظام جدید آموزشی ۶-۳-۳ طرح می‌شود. مواد آزمون عمومی و اهمیت (ضریب): ضریب درس زبان و ادبیات فارسی ۴، ضریب درس فرهنگ و معارف اسلامی ۳، ضریب درس زبان عربی ۲ و ضریب درس زبان خارجی ۲ است.

سوالات دروس تخصصی در سطح اطلاعات علمی کتاب‌های مربوط به نظام جدید آموزشی ۶-۳-۳ طرح می‌شود. نمره کل هر متقاضی در هر زیرگروه، میانگین وزنی نمرات تراز دروس عمومی و دروس تخصصی وی با توجه به ضریب هر درس در آن زیرگروه است و ضریب دروس تخصصی سه برابر می‌شود.

همه تغییرات کنکور ۱۴۰۱/ از نحوه تقلب‌یابی تا دفترچه‌های متفاوت

تغییرات دفترچه‌ها و پاسخنامه‌های پنج گروه آزمایشی کنکور ۱۴۰۱

دکتر عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییرات آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ گفت: آزمون در تیرماه ۱۴۰۱ برگزار می‌شود و تغییراتی که ایجاد کردیم در جهت حفظ آرامش و امنیت بیشتر برای داوطلبان است اما در این تغییرات زحمات سنجش چند برابر خواهد شد.

وی درباره تغییرات برای گروه‌های آزمایشی پنج گانه در کنکور سراسری ۱۴۰۱ گفت: برای هر دفترچه یک پاسخنامه در نظر گرفته شده است و به این ترتیب به جای ۵ پاسخنامه ۱۳ پاسخنامه از داوطلبان اخذ می‌شود.

رئیس سازمان سنجش یادآور شد: تغییرات آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ بر مبنای دو قانون مصوب سال ۹۲ مجلس و اصلاحیه سال ۹۵ مجلس و همچنین قانون اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا می‌شود. سوالات به صورت محتوایی و از متن کتب درسی طرح خواهد شد. تغییر از سوالات کلیشه‌ای به سوالات محتوایی موجب شده است که نوع قبولی‌ها از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک برود و رتبه بندی استان‌ها هم تغییر کند.

تغییرات دفترچه‌ها و پاسخنامه‌های آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ در یک نگاه

گروه آزمایشی دروس سوال و زمان
گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی تعداد سوال زمان پاسخگویی
دفترچه عمومی دروس عمومی ۱۰۰ سوال ۷۵ دقیقه
دفترچه اختصاصی شماره ۲ درس ریاضی ۵۰ سوال ۸۰ دقیقه
دفترچه اختصاصی شماره ۳ درس فیزیک ۴۰ سوال ۵۰ دقیقه
درس شیمی ۳۰ سوال ۳۰ دقیقه
گروه آزمایشی علوم تجربی تعداد سوال زمان پاسخگویی
دفترچه عمومی دروس عمومی ۱۰۰ سوال ۷۵ دقیقه
دفترچه اختصاصی شماره ۲ درس ریاضی ۳۰ سوال ۵۰ دقیقه
درس زیست شناسی ۵۰ سوال ۴۰ دقیقه
دفترچه اختصاصی شماره ۳ درس فیزیک ۳۰ سوال ۳۷ دقیقه
درس شیمی ۳۵ سوال ۳۷ دقیقه
درس زمین‌شناسی ۲۰ سوال ۱۶ دقیقه
دفترچه اختصاصی شماره ۴ دفترچه ویژه بهیاران ۳۵ سوال ۲۰ دقیقه
گروه آزمایشی علوم انسانی تعداد سوال زمان پاسخگویی
دفترچه عمومی دروس عمومی ۱۰۰ سوال ۷۵ دقیقه
دفترچه اختصاصی شماره ۲ درس ریاضی ۲۰ سوال ۲۵ دقیقه
درس اقتصاد ۱۵ سوال ۱۰ دقیقه
درس زبان و ادبیات فارسی ۳۰ سوال ۳۰ دقیقه
درس علوم اجتماعی ۲۰ سوال ۱۵ دقیقه
دفترچه اختصاصی شماره ۳ درس زبان عربی ۲۰ سوال ۲۰ دقیقه
درس تاریخ و جغرافیا ۱۵ سوال / ۱۵ سوال مجموع ۲۵ دقیقه
درس فلسفه و منطق ۲۰ سوال ۲۰ دقیقه
درس روانشناسی ۲۰ سوال ۱۵ دقیقه
گروه آزمایشی هنر تعداد سوال زمان پاسخگویی
دفترچه عمومی دروس عمومی ۱۰۰ سوال ۷۵ دقیقه
دفترچه اختصاصی شماره ۲ دروس اختصاصی هنر ۱۶۵ سوال ۱۶۰ دقیقه
گروه آزمایشی زبان‌های خارجی تعداد سوال زمان پاسخگویی
دفترچه عمومی دروس عمومی ۱۰۰ سوال ۷۵ دقیقه
دفترچه اختصاصی شماره ۲ دروس اختصاصی زبان ۷۰ سوال ۱۵۰ دقیقه

۱) گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی دارای یک دفترچه عمومی و یک پاسخنامه آزمون عمومی با ۱۰۰ سوال و ۷۵ دقیقه شامل ۴ درس عمومی «زبان و ادبیات فارسی»، «فرهنگ و معارف اسلامی»، «زبان عربی» و «زبان خارجی» است.

گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی دارای یک دفترچه اختصاصی شماره ۲ به همراه پاسخنامه اختصاصی است. این دفترچه فقط شامل درس ریاضیات است که ۵۰ سوال با ۸۰ دقیقه زمان پاسخگویی دارد.

گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی دارای یک دفترچه اختصاصی شماره ۳ به همراه پاسخنامه اختصاصی است. شامل درس فیزیک ۴۰ سوال با ۵۰ دقیقه زمان، درس شیمی ۳۰ سوال با ۳۰ دقیقه زمان، در مجموع ۷۰ سوال با ۸۰ دقیقه زمان دارد.

گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در مجموع دارای سه دفترچه سوال و سه پاسخنامه است. ۱۰۰ سوال دروس عمومی و ۷۵ دقیقه زمان و ۱۲۰ سوال دروس تخصصی و ۱۶۰ دقیقه زمان دارد.

۲) گروه علوم تجربی دارای یک دفترچه عمومی و یک پاسخنامه آزمون عمومی با ۱۰۰ سوال و ۷۵ دقیقه شامل ۴ درس عمومی «زبان و ادبیات فارسی»، «فرهنگ و معارف اسلامی»، «زبان عربی» و «زبان خارجی» است.

گروه علوم تجربی دارای یک دفترچه اختصاصی شماره ۲ به همراه پاسخنامه اختصاصی است. این دفترچه شامل دروس ریاضی و زیست شناسی است. درس ریاضی ۳۰ سوال با ۵۰ دقیقه زمان و درس زیست شناسی ۵۰ سوال با ۴۰ دقیقه زمان و در مجموع ۸۰ سوال با ۹۰ دقیقه زمان است.

گروه علوم تجربی دارای یک دفترچه اختصاصی شماره ۳ به همراه پاسخنامه اختصاصی است. دفترچه شماره ۳ شامل دروس فیزیک، شیمی و زمین‌شناسی است. درس فیزیک ۳۰ سوال با ۳۷ دقیقه زمان، درس شیمی ۳۵ سوال با ۳۷ دقیقه زمان، درس زمین‌شناسی ۲۰ سوال با ۱۶ دقیقه زمان دارد و در مجموع ۸۵ سوال با ۹۰ دقیقه زمان است.

گروه آزمایشی علوم تجربی در مجموع دارای سه دفترچه سوال و سه پاسخنامه است. ۱۰۰ سوال دروس عمومی و ۷۵ دقیقه زمان و ۱۶۵ سوال دروس تخصصی و ۱۸۰ دقیقه زمان دارد.

در گروه آزمایشی علوم تجربی یک دفترچه ویژه بهیاران را به همراه دارد که این دفترچه هم دارای پاسخنامه مخصوص به خود است. دفترچه ویژه بهیاران دارای ۳۵ سوال و ۲۰ دقیقه زمان است.

۳) گروه آزمایشی علوم انسانی دارای یک دفترچه عمومی و یک پاسخنامه آزمون عمومی با ۱۰۰ سوال و ۷۵ دقیقه شامل ۴ درس عمومی «زبان و ادبیات فارسی»، «فرهنگ و معارف اسلامی»، «زبان عربی» و «زبان خارجی» است.

گروه علوم انسانی دارای یک دفترچه اختصاصی شماره ۲ به همراه پاسخنامه اختصاصی است. این دفترچه شامل دروس ریاضی، اقتصاد، زبان و ادبیات فارسی و علوم اجتماعی است که به ترتیب درس ریاضی ۲۰ سوال با ۲۵ دقیقه، اقتصاد ۱۵ سوال با ۱۰ دقیقه، زبان و ادبیات فارسی ۳۰ سوال با ۳۰ دقیقه، علوم اجتماعی ۲۰ سوال با ۱۵ دقیقه. در مجموع ۸۵ سوال در زمان ۸۰ دقیقه است.

گروه علوم انسانی دارای یک دفترچه اختصاصی شماره ۳ به همراه پاسخنامه اختصاصی است. این دفترچه دو نوع است که یک نوع برای دیپلمه‌های عادی و دیگری برای دیپلمه‌های علوم و معارف اسلامی.

دفترچه اختصاصی شماره ۳ گروه علوم انسانی برای دیپلمه‌های عادی شامل دروس زبان عربی، تاریخ، جغرافیا، فلسفه و منطق و روانشناسی است که زبان عربی ۲۰ سوال با ۲۰ دقیقه، تاریخ ۱۵ سوال و جغرافیا ۱۵ سوال در مجموع دو درس با هم ۲۵ دقیقه زمان، فلسفه و منطق ۲۰ سوال با ۲۰ دقیقه زمان، روانشناسی ۲۰ سوال با ۱۵ دقیقه زمان است. جمع دفترچه ۹۰ سوال در زمان ۸۰ دقیقه است.

دفترچه اختصاصی شماره ۳ گروه علوم انسانی برای دیپلمه‌های علوم و معارف اسلامی نیز تنها در دروس زبان عربی و تاریخ متفاوت است. تعداد سوال و زمان یکی است.

گروه آزمایشی علوم انسانی در مجموع دارای سه دفترچه سوال و سه پاسخنامه است. ۱۰۰ سوال دروس عمومی و ۷۵ دقیقه زمان و ۱۷۵ سوال دروس تخصصی و ۱۶۰ دقیقه زمان دارد.

گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی دارای دو دفترچه عمومی و اختصاصی هستند. هر کدام از دفترچه‌ها دارای پاسخنامه جداگانه است.

۴) گروه آزمایشی هنر دارای یک دفترچه عمومی و یک پاسخنامه آزمون عمومی با ۱۰۰ سوال و ۷۵ دقیقه شامل ۴ درس عمومی «زبان و ادبیات فارسی»، «فرهنگ و معارف اسلامی»، «زبان عربی» و «زبان خارجی» است و یک دفترچه اختصاصی با پاسخنامه اختصاصی دارای ۱۶۵ سوال با ۱۶۰ دقیقه زمان است.

۵) گروه آزمایشی زبان‌های خارجی دارای یک دفترچه عمومی و یک پاسخنامه آزمون عمومی با ۱۰۰ سوال و ۷۵ دقیقه شامل ۴ درس عمومی «زبان و ادبیات فارسی»، «فرهنگ و معارف اسلامی»، «زبان عربی» و «زبان خارجی» است و یک دفترچه اختصاصی با پاسخنامه اختصاصی دارای ۷۰ سوال با ۱۵۰ دقیقه است. برای زبان‌های آلمانی و فرانسوی دفترچه‌های اختصاصی وجود دارد.

همه تغییرات کنکور ۱۴۰۱/ از نحوه تقلب‌یابی تا دفترچه‌های متفاوت

هر دفترچه و هر پاسخنامه شخصی سازی شده در یک پاکت قرار می‌گیرد

پورعباس درباره شخصی سازی دفترچه‌های کنکور سراسری ۱۴۰۱ یادآور شد: هر دفترچه و هر پاسخنامه شخصی سازی شده است و در یک پاکت قرار می‌گیرد. تعداد پاسخنامه‌ها از تعداد ۵ پاسخنامه به ۱۳ پاسخنامه افزایش یافته و تقریباً ۳ برابر شده و هم در مصرف کاغذ و هم در چاپ هم ۳ برابر شده است.

شکل پاسخنامه‌های کنکور ۱۴۰۱ نسبت به کنکور سال‌های گذشته دوستدار کاربر شده است. کاربر دوستی به این معنی است که برای هر درس که پاسخ‌های آن متفاوت است، ستون مربوط به درس را مشخص کردیم و فاصله‌های مناسب ایجاد کردیم تا داوطلب در زمان پاسخ دهی دچار اشتباه نشودرئیس سازمان سنجش درباره تغییر شکل پاسخنامه‌های کنکور ۱۴۰۱ نسبت به کنکور سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: شکل پاسخنامه‌ها دوستدار کاربر شده است. کاربر دوستی به این معنی است که برای هر درس که پاسخ‌های آن متفاوت است، ستون مربوط به درس را مشخص کردیم و فاصله‌های مناسب ایجاد کردیم تا داوطلب در زمان پاسخ دهی دچار اشتباه نشود. چرا که موارد زیادی پیش آمده است که داوطلب یک گزینه را اشتباه زده و تا آخر پاسخنامه اشتباه پیش رفته است. اکنون با بلوک بندی دقت داوطلب افزایش می‌یابد.

اهمیت خوداظهاری معدل از سوی دانش آموزان و داوطلبان

وی درباره تاثیر معدل در کنکور سراسری ۱۴۰۱ و با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه گفت: در کنکور ۱۴۰۱ تاثیر معدل به صورت تاثیر مثبت ۴۰ درصدی است. این تاثیر در بخش‌هایی است که سوابق تحصیلی را آموزش و پرورش می‌دهد. در بخش‌های دیگر هم معدل تاثیر گذار است که بر اساس خوداظهاری دانش آموزان ثبت می‌شود.

پورعباس تاکید کرد: بخش خوداظهاری معدل از سوی دانش آموزان بسیار مهم است. از ابتدای ثبت نام تا زمان انتخاب رشته حدوداً پنج نوبت امکان درج صحیح معدل وجود دارد. به شدت به داوطلبان توصیه می‌کنم معدل خوداظهاری خود را اشتباه وارد نکند. تحت هر شرایطی داوطلب معدل خود را بالاتر بزند قبولی اش لغو می‌شود. داوطلبان با توجه کامل معدل را وارد کنند چون اگر حتی یک صدم و یا یک دهم معدل را بالاتر بزنند قبولی آنها لغو می‌شود.

در زمان انتخاب رشته اگر داوطلب معدل صحیح را یکبار دیگر تایید نکند اجازه انتخاب رشته نخواهد داشت

وی افزود: در زمان انتخاب رشته اگر داوطلب معدل صحیح را یکبار دیگر تایید نکند اجازه انتخاب رشته نخواهد داشت. معدل باید همانی باشد که در زمان ثبت نام در دانشگاه ارائه دهد. در زمان ثبت نام دانشگاه تمام مدارک خوداظهاری داوطلب کنترل می‌شود و اگر مغایرتی وجود داشته باشد از ثبت نام جلوگیری می‌شود و قبولی داوطلب کم لم یکن می‌شود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره تغییرات در بخش انتخاب رشته کنکور سراسری ۱۴۰۱ گفت: در حال حاضر قرار است تسهیلات بیشتر برای داوطلبان ایجاد کنیم. تغییر در جهت ارائه تسهیلات بیشتر است. تعداد انتخاب رشته محل تغییری نمی‌کند اما فرآیند انتخاب رشته هوشمندتر می‌شود تا داوطلب بهتر انتخاب رشته کند.

وی از داوطلبان کنکورهای سراسری خواست که با سازمان سنجش در برگزاری آزمون‌ها همراهی کنند تا همگام با هم آزمون‌ها برگزار شوند.

استفاده برخی داوطلبان از امکانات غیراستانداردی که تحت عنوان تقلب از آن یاد می‌شود

پورعباس با اشاره به استفاده از امکانات غیراستانداردی که تحت عنوان تقلب از آن یاد می‌شود، گفت: بدون هیچ گونه اغماضی و با شدت زیاد، امنیت آزمون را زیر پوشش داریم. هر گونه وسیله اضافی به منزله تقلب است. در واقع هر وسیله اضافه ای که شبهه داشته باشد تقلب محسوب می‌شود و با سختی با متقلب برخورد می‌شود.

وی گفت: داوطلبان کنکور فریب شبکه‌هایی که تبلیغ می‌کنند را نخورند. این شبکه‌ها تبلیغ می‌کنند و پول هنگفتی از داوطلب می‌گیرند و افرادی بوده‌اند که پول داده‌اند اما چیزی در دست ندارند و بعد هم مشخص شده است که کسی که از آنها پول گرفته وجود خارجی نداشته است. داوطلبان فکر نکنند که به آنها یک کیت خاصی می‌دهند که بیاورند سر جلسه و به امید تقلب بتوانند از آن استفاده کنند. تمام این کیت‌ها توسط دستگاه‌های کاشف حوزه‌های امنیتی و حفاظتی کشف می‌شود و کشف آن به منزله تقلب متقن و قطعی محسوب می‌شود.

دستگاه‌های حفاظتی و امنیتی بر فضای مجازی هم تسلط دارند و می‌دانند که کدام داوطلبی که فعالیت مجازی دارد کجا نشسته است. امسال هم بیش از گذشته این موضوع مدنظر قرار می‌گیرد.رئیس سازمان سنجش اضافه کرد: هر گونه وسیله غیراستانداردی که کشف شود و این وسیله توسط دوستان در حفاظت آزمون، حراست کل و وزارت اطلاعات و پلیس فتا کشف می‌شود و با شدت و حدت حافظ امنیت آزمون و حافظ منافع و رعایت عدالت آموزشی هستند و حتی به طور رندوم هم داوطلبان کنترل می‌شوند. ضمن اینکه دستگاه‌های حفاظتی و امنیتی بر فضای مجازی هم تسلط دارند و می‌دانند که کدام داوطلبی که فعالیت مجازی دارد کجا نشسته است. امسال هم بیش از گذشته این موضوع مدنظر قرار می‌گیرد.

شرایط سوابق تحصیلی برای تمام داوطلبان کنکور سراسری ۱۴۰۱

امسال و در کنکور ۱۴۰۱ سوابق تحصیلی به صورت تاثیر مثبت و به میزان ۴۰ درصد برای داوطلبان اعلام می‌شود اما کدام یک از داوطلبان مشمول دریافت سوابق تحصیلی هستند.

با توجه به ابلاغ قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و بر اساس مصوبه بیست و هشتمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰ میزان تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ حداکثر ۴۰ درصد و با تاثیر مثبت به صورت زیر اعمال خواهد شد:

الف) آن دسته از دیپلمه‌های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم خود را از سال ۱۳۹۸ به بعد در نظام آموزشی جدید (۶-۳-۳) اخذ کرده و یا می‌کنند و امتحانات دروس پایه دوازدهم آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده یا می‌شود، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه دوازدهم -سال سوم دوره دوم متوسطه نظام جدید ۶-۳-۳) به میزان حداکثر ۴۰ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود متقاضی و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می‌شود.

ب) آن دسته از دیپلمه‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم خود را از سال ۱۳۸۴ به بعد در نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی دریافت کرده‌اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه یازدهم-سال سوم آموزش متوسطه نظام سالی واحدی / ترمی واحدی) به میزان حداکثر ۳۰ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود متقاضی و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می‌شود.

ج) متقاضیان دارای مدرک پیش دانشگاهی ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر که مدرک دوره پیش دانشگاهی خود را از سال تحصیلی ۱۳۹۱ – ۱۳۹۰ و به بعد از آن دریافت کرده‌اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دوره پیش دانشگاهی (پایه دوزادهم-سال آخر آموزش متوسطه نظام سالی واحدی / ترمی واحدی) به میزان حداکثر ۱۰ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود متقاضی و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می‌شود.

د) سایر دیپلمه‌ها (غیر از بندهای الف، ب و ج) مشمول اعمال سوابق تحصیلی نیستند.

یادآوری: بر اساس مصوبه دوازدهمین و پانزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در تاریخ‌های ۱۷ تیرماه ۱۳۹۷ و ۸ دی ماه ۱۳۹۷ با توجه به عدم وجود محدودیت نوع دیپلم برای شرکت در هریک از گروه‌های آزمایشی آزمون سراسری، دانش آموزان دیپلم فنی و حرفه‌ای و کار و دانش نظام آموزشی ۶-۳-۳ می‌توانند در آزمون سراسری شرکت کنند.

این دانش آموزان درصورت تمایل به اعمال سوابق تحصیلی باید در امتحان نهایی دروس شاخه نظری گروه آزمایشی مربوط شرکت کنند، در غیر این صورت مشمول اعمال سوابق تحصیلی نیستند.

اعمال تأثیر مثبت سوابق تحصیلی بدان معناست که اگر سوابق تحصیلی (دیپلم یا پیش دانشگاهی)، در مقایسه با نمره آزمون متقاضی، باعث افزایش نمره کل نهایی در هر زیر گروه شود، اعمال خواهد شد و در غیر این صورت، نمره کل آزمون به عنوان نمره کل نهایی در هر زیرگروه در نظر گرفته می‌شود.

سهمیه‌های کنکور ۱۴۰۱: از سهمیه مناطق تا بهیاری

سهمیه‌های «مناطق»، «رزمندگان، ایثارگران و خانواده شهدا» و «بهیاری» از سهمیه‌های کنکور سراسری سال ۱۴۰۱ هستند و تمام متقاضیان واجد شرایط این سهمیه‌ها باید کد مربوطه را در فرم ثبت نام درج کنند.

هر متقاضی می‌تواند بر اساس شرایط خود، متقاضی یکی از سهمیهه ای مصوب مندرج در بندهای زیر شود:

۱) سهمیه مناطق:

شرکت کنندگان متقاضی سهمیه مناطق با توجه به ملاک‌های زیر جزو یکی از مناطق ۱، ۲، ۳ محسوب می‌شوند:

الف) برای متقاضیان نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳ بخش محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر دبیرستان (پایه دهم تا دوازدهم).

ب) برای متقاضیان نظام ترمی واحدی و سالی واحدی آموزش متوسطه، بخش محل اخذ مدرک تحصیلی دوره پیش دانشگاهی و دو سال آخر دبیرستان.

ج) برای متقاضیان نظام قدیم آموزش متوسطه، بخش محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر دبیرستان یا هنرستان.

د) در صورتی که بخش محل اخذ مدرک تحصیلی متقاضیان سهمیه مناطق متفاوت باشد، سهمیه متقاضی براساس بخش محل اخذ مدرک تحصیلی منطقه مرفه‌تر (حتی یک سال از سه سال) تعیین می‌شود.

ه) فارغ التحصیلان دوره‌های کاردانی (فوق دیپلم) پیوسته آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای (برای متقاضیان دارنده مدرک کاردانی که فاقد مدرک پیش دانشگاهی هستند دیپلمه‌های فنی و حرفه‌ای یا کاردانش نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی)، بر اساس بخش محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر دوره دبیرستان و یا هنرستان (سال اول، دوم و سوم دبیرستان و یا هنرستان)، جزو یکی از سهمیه‌های مناطق ۱، ۲، ۳ محسوب می‌شوند.

و) متقاضیانی که حداقل دو سال از سه سال آخر تحصیل در دوره متوسطه و یا سال آخر دوره متوسطه خود را در خارج از کشور گذرانده‌اند، جزو سهمیه منطقه ۳ محسوب می‌شوند.

ز) همه متقاضیان معلول (بینایی، شنوایی، جسمی حرکتی، آسیب گفتار و زبان، تکاملی رشد (اتیسم) و اعصاب و روان) جزو سهمیه منطقه ۳ محسوب می‌شوند.

چنانچه متقاضی، بخش‌های محل اخذ مدرک تحصیلی خود را اشتباه درج کند به طوری که سهمیه منطقه وی تغییر کند، قبولی او لغو خواهد شد. متقاضیان در درج صحیح کد بخش‌های محل اخذ مدارک تحصیلی دقت کنند.

۲) سهمیه رزمندگان، ایثارگران و خانواده شهدا:

هر یک از متقاضیان سهمیه رزمندگان، ایثارگران و خانواده شهدا می‌توانند بر اساس شرایط خود متقاضی این سهمیه شوند.

۳) سهمیه بهیاران:

طبق مصوبات جلسه ۱۴۰ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۱۸ آذرماه ۱۳۹۹ از سال ۱۴۰۰ سهمیه ویژه بهیاران به مدت ۵ سال به میزان حداکثر ۵ درصد از ظرفیت در تمامی دوره‌های (روزانه، شهریه پرداز، دانشگاه آزاد اسلامی و) … به جز رشته محل‌های مخصوص مناطق محروم، بلایای طبیعی و دارای تعهد خدمت مقطع کارشناسی پیوسته رشته پرستاری به بهیاران حائز شرایط اختصاص می‌یابد.

تغییرات سهمیه‌های کنکور سراسری به کنکور ۱۴۰۱ نمی‌رسد

رئیس سازمان سنجش همچنین درباره سهمیه‌های کنکور سراسری گفت: موضوع سهمیه‌های کنکور در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی است. با توافق مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار شد شورای عالی به موضوع سهمیه‌ها ورود کند. این موضوع در مرحله تدوین است تا تعدد سهمیه‌ها متعادل شود. تغییرات سهمیه‌های کنکور سراسری به کنکور ۱۴۰۱ نمی‌رسد. همان سهمیه‌های پیشین اعمال می‌شود.

رئیس سازمان سنجش همچنین درباره سهمیه‌های کنکور سراسری گفت: موضوع سهمیه‌های کنکور در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی است. با توافق مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار شد شورای عالی به موضوع سهمیه‌ها ورود کند. این موضوع در مرحله تدوین است تا تعدد سهمیه‌ها متعادل شود. تغییرات سهمیه‌های کنکور سراسری به کنکور ۱۴۰۱ نمی‌رسد. همان سهمیه‌های پیشین اعمال می‌شود.

همانطور که رئیس سازمان سنجش آموزش تاکید کرد کنکور اکنون به مسابقه شدیدی بدل شده است که بر روح و روان بچه‌های دانش آموز تاثیر می‌گذارد و امید است با تغییراتی در شکل و ظاهر کنکور کمی شرایط برگزاری آزمون برای داوطلبان تسهیل شود.

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود