همه اقتصادها سقوط کردند جز ایران

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه در دوران کرونا پرداخته که نشان از رشد اقتصادی ایران دارد.

جهان در سال ۲۰۲۰ با شیوع سراسری ویروس کرونا مواجه شد و در کنار مشکلاتی که در حوزه سلامت و تلفات قابل توجه انسانی به وجود آمد، اقتصاد نیز از این ویروس آسیبی جدی دید. در ماه‌های ابتدایی شیوع کرونا، براوردهای صندوق بین المللی پول نشان می‌داد که رشد اقتصاد اکثر کشورهای جهان به شکل قابل توجهی منفی خواهد شد و میزان تجارت نیز افتی محسوس خواهد داشت.

با این وجود، چند ماه پس از شیوع کرونا، با ورود دولت‌ها و اجرای سیاست‌های حمایتی جدید و از سوی دیگر به روزرسانی سیاست‌های تجاری با وجود کرونا، برخی از تبعات منفی این همه گیری جهانی مدیریت شد، هرچند همچنان رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان منفی باقی مانده است.

گزارش جدید اتاق بازرگانی تهران که با استفاده از آمارهای صندوق بین المللی پول منتشر شده نشان می‌دهد که در سال۲۰۲۰ میانگین رشد اقتصادی کشورهای جهان به منفی ۳.۶ درصد رسیده است اما با بهبود نسبی شرایط در سال ۲۰۲۱، رشد اقتصادی جهان به ۵.۸ و در سال ۲۰۲۲ به ۴.۱ درصد خواهد رسید.

براوردها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۰، اقتصاد کشورهای توسعه یافته رشد منفی ۴.۷ درصد داشته و اقتصاد کشورهای خاورمیانه نیز رشد منفی ۴.۱ درصد را به ثبت رسانده است. در سال ۲۰۲۱، بیشترین رشد اقتصاد به کشورهای نوظهور آسیایی با ۸.۴ اختصاص خواهد داشت و کمترین رشد نیز به حنوب صحرای آفریقا با ۳.۴ تعلق دارد.

آنچه که در این آمار توجه را به خود جلب می‌کند، وضعیت اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ است. در شرایطی که اکثریت کشورهای خاورمیانه در سال ۲۰۲۰ با رشد منفی اقتصادی مواجه بودند، ایران در کنار چهار کشور دیگر رشد مثبت اقتصادی داشته است. در میان این کشورها بالاترین رشد به تاجیکستان با ۴.۵ درصد تعلق دارد و پس از آن مصر و ازبکستان قرار می‌گیرند. آمارها می‌گوید که رشد اقتصادی ایران نیز در سال ۲۰۲۰، مثبت ۱.۵ درصد بوده است.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که رشد اقتصادی منطقه خاورمانه در سال ۲۰۲۱ به ۳.۷ درصد و در سال ۲۰۲۲ به ۳.۸ درصد برسد. ایران نیز در سال ۲۰۲۱ رشد مثبت ۲.۵ درصد را ثبت خواهد کرد.

در حوزه تورم نیز بالاترین نرخ در خاورمیانه به لبنان با ۸۸ درصد تعلق دارد و پس از آن ایران تورمی ۳۶ درصدی را ثبت کرده است. همچنین پیش بینی می‌شود که نرخ تورم در سال ۲۰۲۱ برای ایران به مرز ۳۹ درصد برسد.

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود