کارنامه و برنامه درکنارِ تعهد و تخصص

هادی یوسف پورآذری*

آنچه مردم در انتخاب مدیران آینده از منتخبین انتخابات خرداد 1400 انتظار دارند

با نزدیک و نزدیک تر شدن به روزهای تغییر مدیریت ملی و محلی کشور، گمانه زنی ها در مورد افراد حاضر در کابینه دولت مردمی آیت الله رئیسی و همچنین مسئولین مدیریت شهری کلانشهر تهران به عنوان پایتخت کشور، روز به روز بیشتر و بیشتر می شود. تاریخ تحولات معاصر اجرایی و مدیریتی کشور نشان داده است، اینکه چه شخصی مسئولیت اداره کشور یا کلانشهر تهران را بر عهده دارد به طور مستقیم بر روری رضایتمندی و یا عدم رضایتمندی مردم اثرگذار است.

متاسفانه عدم وجود سازو کار سیستماتیک در اداره امور اجرایی و مدیریتی در ایران که مشکلی دیرینه و تاریخی است سبب شده است که وابستگی موفقیت یا عدم موفقیت در امور مدیریتی مهمترین تاثیر را از فرد مسئول بپذیرد که این متاسفانه نه تنها به عنوان یک رویکرد منفی مدیریتی در الگوهای مدیریت کلان مدیریتی به شمار می آید بلکه سبب می شود توسعه پیشرفت در کشورمان در یک منحنی با فراز و نشیب های فراوان قرار بگیرد.

به عبارت دیگر هر زمان مدیری کارآمد مسئولیت امور اجرایی و مدیریتی در کشور را برعهده گرفته، اداره کشور و مدیریت شهری تهران در مسیر توسعه و پیشرفت با سرعت بیشتر حرکت کرده و هر زمان مدیری با ضعف مدیریتی بر سر کار حاکم شده به طور مستقیم مسیر توسعه و پیشرفت کشور و پایتخت را تحت تاثیر ناکارآمدی خود قرار داده است. در این زمینه مثال های مدیریتی متعددی از موفقیت و عدم موفیقت مدیران چه در سطح ملی و محلی وجود دارد که پرداختن به آن ها خارج از حوصله این نوشتار است و اندکی تامل آن ها را در ذهن متبادرخواهد ساخت.

متاسفانه علی رغم عدم وجود راهکارهای سیستماتیک و سازمان یافته مدیریتی برای حل مشکلات کشور و حرکت با سرعت بیشتر در مسیر پیشرفت و آبادانی ایران اسلامی که توسعه و آبادانی را منوط به شخص نکند اما تاریخ چند دهه اخیر مدیریتی در کشور نشان داده است در همین شرایط نیز می توان مثال های مختلفی از تحول و کارآمدی را در مدیریت کشور و در نتیجه توسعه و پیشرفت کشور معرفی کرد که نه تنها از کاستی های سیتماتیک و اجرایی برای تحول مدیریتی یک فرصت ساخته اند بلکه خود اکنون به عنوان یک الگوی مدیریتی برای تحول شناخته می شوند، همان الگوهایی که در تاریخ معاصر ایران نمونه های موفقی از آن را نه تنها در سال های دفاع مقدس شاهد بودیم بلکه تحولات گسترده علمی و تکنولوژیک جوانان دانشگاهی ایران نیز در مسیر همین الگوهاست و سطح متعالی این الگوها را در موفقیت الگوی امنیت بومی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی (ره) می توان مشاهده کرد که با اتکا به مردم و جوانان کشور و منطقه، امنیت سازی برای ایران و همسایگان مان در جبهه مقامت را به ارمغان آورده است.

الگوی موفق مدیریتی فوق که از آن می توان به عنوان دستاورد مدیریتی جهادی و انقلابی نیز یاد کرد نه تنها اولویت کارآمدی و عملگرایی برای دستیابی به پیشرفت های ملموس برای مردم را سرلوحه خود قرار می دهد بلکه پیش از کارآمدی و عملگرایی نیازمند عزمی راسخ مبنی بربرنامه محوری و ایمان به موفقیت این برنامه هاست.

تقریبا در هیچ کدام از نمونه های موفقیت های مدیریتی و اجرایی کشور چه در سطوح دفاعی و امنیتی و چه در سطوح اقتصادی و فرهنگی و غیره در چها ردهه گذشته نمی توان وجود یک آگاهی همه جانبه مبتنی بر برنامه کاربردی را ندید؛ حال چه آن موفقیت در سال های دفاع مقدس باشد، چه در عرصه های علمی و دانشگاهی و چه موفقیت های ورزشکاران بزرگ ایرانی در صحنه های مختلف جهانی.

بر این مبنا است که گزافه نیست اگر بگوییم آنچه رویکردهای مدیریت جهادی و انقلابی را از شعارگرایی به عمل گرایی محقق ساخته و در آینده نیز خواهد ساخت داشتن برنامه هدفمند و عزم راسخ مبنی بر پیاده سازی آن در شرایط سخت کنونی کشور است. در این زمینه تاکید بر این مهم ضروری است در رویکردهای نوین مدیریت توسعه گرا، مهم تر از داشتن برنامه هدفمند و عزم راسخ مبنی بر پیاده سازی آن، داشتن سابقه و کارنامه موفق در این زمینه است.

در حقیقت هرچند تاکید بر اهمیت برنامه و کارنامه به صورت توامان در رویکردهای نوین توسعه گرایی مدرن و همچنین رویکردهای مدیریت جهادی ضورت دارد اما تاکید بر اولویت کارنامه بر برنامه ضرورتی انکارناپذیر برای شرایطی است که در کمترین زمان نیازمند بیشترین خروجی و موفقیت هستیم؛ همچون زمان حاضر کشور و کلانشهر تهران که متاسفانه ضعف مدیریتی در چند سال گذشته بسیاری از فرصت های پیش روی کشور و تهران را نه تنها از بین برد بلکه آن فرصت ها بعضا اکنون به تهدیدهایی نیز برای مدیریت ملی و محلی کشور تبدیل شده اند که اگر سریعا برای مدیریت بهینه آن ها اقدامی نشود شرایط بغرنجی را پیش روی توسعه و آبادانی ایران اسلامی و پایتخت آن را به وجود خواهد آمد.

با توجه به توضیحات فوق و شرایط پیچیده مدیریتی و اجرایی کشور، اهمیت انتخاب مسئولین و مدیرانی در طراز مدیریت جهادی موفق، مورد انتظار نخبگان و مردم از ریاست محترم جمهوری منتخب و همچنین منتخبین محترم مردم در شورای اسلامی کلانشهر تهران است چرا که نه تنها فرصت برای رفع کم کاری های قبلی بسیار اندک است بلکه انبار شدن مشکلات عدیده مدیریتی و اجرایی در سال های اخیر، چالش های متعددی را در مسیر موفقیت ها و فرصت های پیش روی کشور و مردم در سطح ملی و محلی ایجاد کرده است و رفع کم کارهای گذشته و عبور از موانع پیش روی فرصت های آتی، نیازمند حضور مدیران و مسئولانی از جنس تخصص همراه تعهد است.

متاسفانه سابقه مدیریتی در ده های اخیر در ایران نشان داده است که هرگاه مسئولین ملی و محلی از تعادل همزمان میان تعهد و تخصص بر هر سوی دور شده اند، مشکلات مدیریتی و اجرایی کشور نه تنها کم نشده بلکه بر حجم آن ها نیز افزوده شده است. تعهد و تخصص نه تنها در کلام و ادبیات رهبر معظم انقلاب بارها و بارها مورد تاکید است بلکه در ادبیات موفق مدیریتی جهانی نیز به چشم می خورد.

در این راستا مهمترین پیشنهاد این نوشتار به ریاست محترم جمهوری منتخب و همچنین منتخبین محترم مردم در مدیریت شهری تهران توجه به تعهد و تخصص توامان همراه با کارنامه و برنامه توامان است و با تجربیات گرانبهای گذشته متاسفانه عدم توجه به انتخاب مدیران و مسئولین در سطح ملی و محلی بدون توجه به این شاخص ها، نه تنها خسارت بار خواهد بود بلکه توجیه عدم موفقیت های بعدی توسط دولت منتخب و نمایندگان منتخب مردم در کلانشهر تهران مورد پذیرش جامعه نخواهد بود.

در این مسیر این انتخاب هرچند داشتن شاخص های چهارگانه و توامان فوق در افراد متعدد به سختی قابل حصول است اما رویش مدیران جهادی از بطن دفاع مقدس و انباشته شدن تجربیات ارزشمند جنگ اقتصادی در سال های متعدد تحریمی گذشته، نمونه های موفقی از مدیران طراز برای پیاده سازی گام دوم انقلاب را پیش روی انتخاب برای توسعه ایران و تهران پدید آورده است که نه تنها کارنامه، برنامه، تعهد و تخصص آن ها همراستا با رویکردهای انقلابی و جهادی است بلکه جهانیان نیز با افتخار از آن ها یاد کرده اند.

با تفاسیر فوق امید می رود آن چنان که از رویکردهای مردمی و جهادی ریاست محترم جمهوری منتخب و همچنین نمایندگان منتخب مردم در مدیریت شهری تهران برمی آید، برای رفع هرچه سریعتر مشکلات پیش روی جامعه و کشور و همچنین تحقق بهتر کارآمدی دین در اداره بهتر جامعه و چشیدن طعم واقعی دولت اسلامی برای نسل جدید و جوان جامعه با استفاده بهینه از ظرفیت مدیران و مسئولانی خودساخته و انقلابی که در کارنامه آن ها خدمت صادقانه و تحول گرایانه به کشور، جامع است گامی مهم در افزایش اعتماد عمومی مردم به دولت و مدیران خدوم این کشور را بردارند.

* فعال سیاسی

 

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود